top of page

Privacybeleid

 • Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland  uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Boerencamping De Paardenwei draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

 • Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in uw eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden.

 • Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens.

 • U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.

 • Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

 • Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Boerencamping De Paardenwei spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien u hierover opmerkingen of klachten hebt, dan kunt u deze e-mailen naar: info@campingdepaardenwei.nl

 • Boerencamping De Paardenwei behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Reserveringsformulier

 • Wanneer u ons reserveringsformulier invult, wordt deze informatie zorgvuldig door ons bewaard, echter niet langer dan relevant is voor de reden van uw verzoek. Wij gebruiken uw gegevens voor het toesturen van relevante informatie aangaande uw verblijf, uw betaling, onze voorwaarden en wettelijke verplichtingen inzake belastingen. Daarnaast stellen wij u als bestaande klant op de hoogte van relevante ontwikkelingen via mailing, waarvoor u zich ten alle tijden kunt afmelden.

Cookies

 • Mogelijk plaatsen we cookies op jouw apparaat. Deze vertellen ons wanneer je onze website bezoekt en hoe je onze website gebruikt, zodat we je een betere gebruikservaring kunnen geven. Je kunt op deze pagina je voorkeuren wijzigen. Hou er rekening mee dat het blokkeren van cookies je gebruikerservaring op onze website negatief kan beïnvloeden. Veranderingen worden van kracht als je de pagina ververst.

 • Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit ons contactformulier worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen. Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld. Deze cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Boerencamping De Paardenwei heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Google Inc.

bottom of page